สถานที่ใกล้เคียง: ตลาดบางขุนศรีไข่

9,000
บาท
  23 ตารางเมตร
7,000
บาท
  28 ตารางเมตร
1,390,000
บาท
  26 ตารางเมตร